Garantie & Klachten

GARANTIE & KLACHTEN

GARANTIE

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

KLACHTEN

HOE BEHANDELEN WIJ UW KLACHT?

  • Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht. (uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je van ons een inhoudelijke reactie)
  • Wij onderzoeken de oorzaak van de klacht.
  • Wij nemen contact met je op om een oplossing aan te dragen.
  • Wij geven opvolging aan de gemaakte afspraken.
  • Wij gebruiken de ervaring om de klacht in de toekomst te voorkomen.

HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@handy-hub.nl. Dit dient u binnen 14 dagen na ontvangst in te dienen bij ons.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten. Zij zullen dan bemiddelen https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.